Saendelft Assendelft

Parkrijk in Saendelft, kent een grote variëteit in woningtypes en is ontworpen met  “De Amsterdamse School” als inspiratiebron. De karakteristieke wijk kent in hoofdopzet twee te onderscheiden gebieden: een middengebied van gesloten bouwblokken met stevige stedelijke straatwanden en aan de zuidrand een open randbebouwing. Speciale woningtypes ondersteunen de heldere stedenbouwkundige opzet en accentueren hoeken en pleinen in het plan.

Ook bij de uitwerking is onderscheid gemaakt tussen het middengebied en de randbebouwing. In het middengebied zijn rode dakpannen en een bonte gevelsteen toegepast, terwijl de randwoningen met antracietkleurige dakpannen gedekt zijn en de gevels een meer effen bakstenen met donkere plintsteen hebben. In de stijl van de Amsterdamse School zijn dakpannen op de voor- en zijgevel toegepast om zo een expressieve kapvorm te maken. Op de koppen bevinden zich speciale hoekwoningen  die voorzien zijn van een zijerker en soms een hoger dak.

In het hele plan is veel aandacht besteed aan de tuinafscheidingen. In hel plan komen veel gemetselde tuinmuren voor om een fraaie afscheiding te maken tussen openbaar en privé- gebied.

Opdrachtgever
AM, BPD en Van der Gragt Ontwikkeling
Locatie
Saendelft, Assendelft
Programma
315 eengezinswoningen in 9 hoofdtypen
Aannemer
Bouwcombinatie De Delft
Realisatie
2003 – 2004
Beelden
RvdW
Delen

Project afbeeldingen

Meer projecten