Erasmus, Leeuwarden

Erasmus: gebouw met een verhaal

Het nieuwe woon-zorg centrum Erasmus vervangt het traditionele verzorgingshuis Erasmushiem van Bonnema  en biedt ouderen een beschermde, veilige woonomgeving met voorzieningen en zorg op maat binnen handbereik. Het nieuwe complex weerspiegelt de menselijke maat en de schaal van dienstverlening, waar het welzijn van de bewoners centraal staat!

Een 6 verdiepingen hoog woongebouw begeleidt slingerend de Aldlansdyk en vormt een buffer naar het woongebied er achter. Grote uitsneden in het volume geven het gebouw structuur en zorgen voor daglichttoetreding tot in het hart van het gebouw.

Het multifunctionele centrum hierachter is losser op het kavel geplaatst: een transparante ‘passage’ koppelt 3 relatief lage vleugels met een hogere toren die het wijkservicecentrum markeert. De paviljoenstructuur wordt versterkt door de materialisatie in verschillende kleuren baksteen en zink.

Het woonzorgcentrum is uitnodigend en gemakkelijk toegankelijk. Publieke ruimten als restaurant en terras liggen aan het voorplein met de hoofdentree. In de opgetilde plint en in het souterrain van de toren zijn de serviceruimten opgenomen. De intramurale groepswoningen liggen in de luwte aan de groene binnentuin. In het nieuwe Erasmus wordt een grote verscheidenheid aan appartementen gerealiseerd, die allemaal bed-toegankelijk zijn zodat ook zware zorg geleverd kan worden.

Door in het interieur zachte kleuren en veel naturel hout toe te passen is een warme, huiselijke basis ontstaan die ruimte biedt aan individuele invullingen. Erasmus is een complex van gebouwen met een eigen identiteit waar iedereen zich thuis kan voelen.

Opdrachtgever
Zorgpartners Friesland
Locatie
Aldlansdyk, Leeuwarden
Programma
Woon zorg complex met appartementen voor huur en zorg, groepswoningen voor intramurale zorg, 3000 m2 algemene voorzieningen, stallingsgarages
Aannemer
Jorritsma Bouw
Realisatie
2012 – 2014
Beelden
RvdW
Delen

Project afbeeldingen

Meer projecten